Παιχνίδια μνήμης & αγγλικά

Η μνήμη είναι μία γνωστική λειτουργία, η οποία εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης. Τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες είναι απαραίτητο να εξασκηθούν συστηματικά σε συγκεκριμένες στρατηγικές απομνημόνευσης της μαθησιακής ύλης.

Στη διάρκεια της ειδικής εκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα, μεταξύ των μαθησιακών δραστηριοτήτων μπορούν να ενσωματωθούν – εκτός από τις απαραίτητες μνημονικές τεχνικές – και παιχνίδια μνήμης. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, να ενδυναμώσουν την ακουστική και οπτική μνήμη, αλλά και να ανασυγκροτήσουν τη συγκέντρωσή τους για τη συνέχεια του προγράμματος.

Τα παιχνίδια μνήμης προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία, το γνωστικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό, ένα ειδικό πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών να είναι εξατομικευμένο στο σύνολο των μαθησιακών του δραστηριοτήτων.

Στη διάρκεια των παιχνιδιών μνήμης οι ρόλοι ψυχοπαιδαγωγού – μαθητή μπορούν να εναλλάσσονται, κατόπιν συμφωνίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να αναπτύξει την πρωτοβουλία, την αυτοπεποίθησή του, τη συγκέντρωση και συγχρόνως να κατευνάσει το άγχος του. Επίσης, κάθε παιδί έχει την ευκαιρία να προτείνει εναλλακτικές δραστηριότητες εξάσκησης της μνήμης. Οι προτάσεις των παιδιών αποτελούν πολύτιμη πληροφόρηση για τον προσωπικό τρόπο με τον οποίο μαθαίνει το καθένα ξεχωριστά.

Συγχρόνως, ο μαθητής αισθάνεται ότι ο ψυχοπαιδαγωγός ταυτίζεται μαζί του, δηλαδή ότι << μπαίνει στη θέση του >>.

Εντάσσοντας παιχνίδια μνήμης στην ειδική μάθηση των αγγλικών, ενισχύουμε τα παιδιά με δεξιότητες απαραίτητες και στη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, μέσω την αλληλεπίδρασης ψυχοπαιδαγωγού – μαθητή, κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει σημαντικές συναισθηματικές δεξιότητες, πολύτιμες για την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησής του.

Κινητικά….παιχνίδια για παιδιά με υπερκινητικότητα….

Ο προγραμματισμός σύντομων διαλειμμάτων αποτελεί απαραίτητη συνθήκη στην καθημερινή μελέτη των παιδιών με Δ.Ε.Π-Υ. Οι μικρές παύσεις από το διάβασμα είναι χρήσιμες, ώστε οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να <<φροντίσουν>> την ανάγκη του παιδιού να κινηθεί, νωρίτερα από το ίδιο το παιδί.

Παρακάτω παρουσιάζονται δραστηριότητες με τη μορφή παιχνιδιών, οι οποίες δίνουν στα παιδιά με Δ.Ε.Π-Υ την πολύτιμη δυνατότητα να κινηθούν σε προκαθορισμένο χώρο την ώρα της μελέτης, αλλά και να ολοκληρώσουν το μαθησιακό στόχο τους κιναισθητικά.

1) Ζητάμε από το παιδί να αναπαραστήσει με βιωματικό τρόπο τα βασικά σημεία του κειμένου που διάβασε ( π.χ. να υποδυθεί τον κεντρικό ήρωα στη διάρκεια των βασικών γεγονότων της ιστορίας ).

2) Γράφουμε τις λέξεις της ορθογραφίας σε ξεχωριστές κάρτες και τις δείχνουμε μία – μία στο παιδί. Όταν το παιδί παρατηρήσει τη λέξη στην κάρτα, θα πρέπει να σηκωθεί από το γραφείο, να κάνει ένα γύρο τρέχοντας και να επανέλθει για να γράψει τη λέξη στο χαρτί του .

3) Γράφουμε τις λέξεις – κλειδιά του μαθήματος που θέλουμε να διδάξουμε σε κάρτες και τις κρύβουμε σε διαφορετικά σημεία μέσα στο δωμάτιο του παιδιού ή την τάξη. Καλούμε το παιδί να εντοπίσει τις κάρτες με τις λέξεις μέσα στο χώρο παίζοντας το παιχνίδι του <<κρυμμένου θησαυρού>>.

4) Ζητάμε από το παιδί πρώτα να παρατηρήσει για ένα λεπτό τα πράγματα που υπάρχουν στο χώρο. Στη συνέχεια του λέμε να αγγίξει συγκεκριμένο αριθμό αντικειμένων, τα οποία έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό ( π.χ. άγγιξε πέντε κόκκινα πράγματα που βλέπεις μέσα στο δωμάτιο ).

5) Παίζουμε με το παιδί το παιχνίδι του καθρέφτη, δηλαδή κάνουμε μία -ή περισσότερες ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας που έχουμε επιλέξει- κινήσεις και ζητάμε από το παιδί να τις επαναλάβει. Στη συνέχεια κάνουμε αντιστροφή ρόλων, δηλαδή το παιδί κάνει την/τις κινήσεις και εμείς μιμούμαστε.

6) Παίζουμε με το παιδί τα << αγαλματάκια ακούνητα, αγέλαστα μέρα ή νύχτα; >>. Μέσα από αυτό το παιχνίδι και αφού επαναληφθεί για αρκετές βδομάδες, οι νευρικές συνδέσεις μεταξύ του εγκεφάλου και του σώματος ενισχύονται, παρέχοντας στο παιδί καλύτερο αυτοέλεγχο.

Ο σεβασμός της ανάγκης του παιδιού με υπερκινητικότητα για κίνηση μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το γονέα, τον εκπαιδευτικό, τον ειδικό θεραπευτή. Εντάσσοντας κιναισθητικά παιχνίδια σε ένα δομημένο καθημερινό πρόγραμμα μελέτης καλύπτουμε τη φυσική ανάγκη του παιδιού για οριοθετημένη και στοχευόμενη διοχέτευση της ενέργειάς του, με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο.

Η αλφαβήτα της δυσλεξίας στα αγγλικά

Οργανώνοντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα αντιμετώπισης της δυσλεξίας, θέτουμε σαφείς μαθησιακούς στόχους σύμφωνα με:

α) την ηλικία

β) το νοητικό δυναμικό

γ) τα προσωπικά ενδιαφέροντα

δ) τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού.

Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης ενός ταξιδιού που θα κάνουμε μαζί με το παιδί, βοηθώντας το να ανακαλύψει νέες γνώσεις. Η προσέγγισή μας οφείλει να είναι ψυχοπαιδαγωγική, για να είναι αποτελεσματική. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε συντονισμένοι τόσο με το μαθησιακό στυλ ( τον τρόπο που μαθαίνει ένα παιδί ), όσο και με τα συναισθήματά του. Η ειδική μάθηση της αγγλικής γλώσσας είναι μία ζωντανή διαδικασία. Πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αφτιά μας στα λεκτικά και τα μη λεκτικά μηνύματα που μας στέλνει το παιδί. Να αλληλεπιδρούμε μαζί του, ώστε να μπορούμε να διαπιστώσουμε, αν ανταποκρίνεται με θετικό κίνητρο στο πρόγραμμά του. Επίσης, να αντλούμε πολύτιμες πληροφορίες από το ίδιο το παιδί για τον τρόπο που προτιμά να μαθαίνει. Ορισμένες φορές δημιουργείται η ανάγκη να τροποποιήσουμε, να εμπλουτίσουμε, ή και να αντικαταστήσουμε τις δραστηριότητες που έχουμε σχεδιάσει. Η ποικιλία, η πρωτοτυπία και οι εναλλαγές καθιστούν αποτελεσματική την ειδική μάθηση των αγγλικών. Σκοπός μας είναι να παρουσιαστεί στο παιδί ο ίδιος μαθησιακός στόχος, με διαφορετικούς τρόπους, ώστε να μην πλήττει. Επειδή κάθε παιδί είναι μοναδικό, κάθε πρόγραμμα είναι επίσης μοναδικό. Ειδική γνώση, δημιουργικότητα, ενθουσιασμός, ευρηματικότητα, φαντασία, χιούμορ….. Αυτή είναι η αλφαβήτα της δυσλεξίας στα αγγλικά. Καλούμαστε να τη μάθουμε πρώτοι εμείς, για να τη μεταδώσουμε στα παιδιά…

Δυσλεξία / Μαθησιακές Δυσκολίες & αποτελεσματική μελέτη

Η οργάνωση μελέτης περιλαμβάνει τεχνικές που οδηγούν στο αποτελεσματικό διάβασμα στα ελληνικά και τα αγγλικά, δηλαδή το παιδί να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του, να είναι αυτόνομο και να μαθαίνει ουσιαστικά. Εξασκεί τρεις βασικές δεξιότητες:

1) Την κατανόηση,

2) Την απομνημόνευση,

3) Και την ανάκληση του περιεχομένου του μαθήματος

(δηλαδή πόσο εύκολα και γρήγορα θυμάται όσα έχει μάθει).

Είναι σημαντικό ένα παιδί να εξοικειώνεται με αυτές τις τεχνικές από μικρή ηλικία – ήδη από την Τρίτη δημοτικού, όταν εντάσσονται τα δευτερεύοντα μαθήματα, όπως η ιστορία και τα θρησκευτικά στο σχολικό πρόγραμμα.

Η χρήση σχεδιαγράμματος είναι μια πολύ αποτελεσματική τεχνική που εξασκεί το παιδί καταρχήν να αλληλεπιδρά με το κείμενο, δηλαδή να ξεχωρίζει τις πιο σημαντικές πληροφορίες και να τις μαθαίνει, ύστερα από κριτική σκέψη.

Η πιο τυπική μορφή σχεδιαγράμματος είναι ένας κύκλος στη μέση, που περιέχει λέξεις – κλειδιά από τον τίτλο του κειμένου και γύρω – γύρω τόσοι κύκλοι όσες είναι οι παράγραφοι του κειμένου.

Η καθημερινή μελέτη χρειάζεται ένα σταθερό περιβάλλον απαλλαγμένο από περιττά ερεθίσματα, ώστε να είναι αποτελεσματική. Είναι ωφέλιμο να καταγράφονται τα μαθήματα της ημέρας με τη σειρά που θα διαβαστούν, ξεκινώντας κατά προτίμηση από τα δυσκολότερα και καταλήγοντας στα πιο εύκολα. Όταν το παιδί ολοκληρώνει ένα μάθημα βάζει δίπλα του ένα ˅, για να επιβεβαιώνει και οπτικά ότι έχει ολοκληρώσει μία ενότητα μελέτης. Μεταξύ των μαθημάτων είναι καλό να παρεμβάλλονται ολιγόλεπτα διαλείμματα, προκαθορισμένα ως προς τη διάρκεια και τη δραστηριότητα που θα περιλαμβάνουν. Η οργάνωση μελέτης εξασφαλίζει μία ποιοτική ,καθημερινή διαχείριση του χρόνου διαβάσματος, αλλά και ηρεμία για τους μαθητές.

ΑΥΤΙΣΜΟΣ & ΑΓΓΛΙΚΑ

Οι ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος. Κύριο χαρακτηριστικό τους αποτελεί η ανάγκη απόκτησης, από την πλευρά των ατόμων, δεξιοτήτων στους τομείς της επικοινωνίας, της κοινωνικότητας, της αναγνώρισης-έκφρασης-διαχείρισης των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς.

Τα άτομα με ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές διαθέτουν ένα μέσο έως και άνω νοητικό δυναμικό (I.Q.). Μπορούν να εμπλακούν στην εκμάθηση των αγγλικών με το κατάλληλο, εξατομικευμένο πρόγραμμα.

Η οργάνωση ενός ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα στηρίζεται στο ειδικό μαθησιακό υλικό και – κυρίως – στην ειδική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση.

Τα ενδιαφέροντα των ατόμων με ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές μπορούν να αποτελέσουν, καταρχήν, ισχυρό κίνητρο μάθησης. Εντοπίζοντάς τα μπορούμε να δομήσουμε ειδικές μαθησιακές δραστηριότητες, για να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον του παιδιού. Σταδιακά, στην πορεία του προγράμματος και εφόσον έχουμε δομήσει μία σχέση εμπιστοσύνης, μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη θεματολογία μας, πάντα προετοιμάζοντας το άτομο για την καινούρια δραστηριότητα ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή της.

Δε θα πρέπει να ξεχνάμε τη σπουδαιότητα της ορθής ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων, ώστε να διατηρείται υψηλό το κίνητρο συμμετοχής του ατόμου στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Συνεπώς, χωρίζουμε τις μαθησιακές ενότητες σε μικρότερα, αυτοτελή τμήματα. Με τον τρόπο αυτό βοηθάμε το άτομο με ήπια αναπτυξιακή διαταραχή:

1) να εστιάσει την προσοχή του στη δραστηριότητα που πρέπει να ολοκληρώσει,

2) να διαχειριστεί ορθά τον προσδοκώμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της εκάστοτε δραστηριότητας,

3) να λαμβάνει θετική ανατροφοδότηση (feedback) κατά την ολοκλήρωση μιας άσκησης αγγλικών.

Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ορθή πορεία ενός ειδικού προγράμματος εκμάθησης των αγγλικών σε άτομα με ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές, βασίζεται κυρίως στην εμπιστοσύνη και την ασφάλεια που τα ίδια θα νιώσουν για εμάς.

Η δυσλεξία & τα αγγλικά διαβάζουν με τα χρώματα.

Η χρήση των χρωμάτων κάνει τη μελέτη της αγγλικής γλώσσας αποτελεσματική αλλά και ευχάριστη καθώς δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά :

1) να υπογραμμίσουν τις σημαντικές λέξεις ενός κειμένου ( who, when, what, why, where, how ).

2) να διαχωρίσουν τις παραγράφους του κειμένου.

3) να ζωγραφίσουν τα βασικά πρόσωπα της διήγησης καθώς και ότι τους άρεσε από την ιστορία που διάβασαν ή άκουσαν.

4) επίσης, εμείς όταν τους διαβάζουμε μια ιστορία, μπορούμε χρωματίζοντας κατάλληλα τη φωνή μας, να εστιάσουμε στα σημεία που θέλουμε για να δώσουμε έμφαση παιδαγωγικά, να αποδώσουμε τα συναισθήματα των ηρώων αλλά και να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να χαλαρώσουν ώστε να παραμείνουν συγκεντρωμένα με ενδιαφέρον για την εξέλιξη / πλοκή της ιστορίας.

5) να οργανώσουν το λεξιλόγιό τους δημιουργώντας κατηγορίες λέξεων, που συγκεντρώνονται σε σελίδες με το ίδιο χρώμα.

6) να ξεχωρίσουν τα βασικά μέρη του λόγου, χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό χρώμα για κάθε μέρος.

7) να ομαδοποιήσουν με χρώματα τις φωνολογικές ενότητες που δημιουργούν ενιαίους ήχους, ώστε να τις αναγνωρίζουν πιο εύκολα.

8) παροτρύνουμε τα παιδιά να χρωματίσουν στο κείμενο που διάβασαν τα σημεία που δεν κατάλαβαν καλά. Στη συνέχεια τα βοηθούμε με κατάλληλες ερωτήσεις να φτάσουν τα ίδια στο καλύτερο δυνατό επίπεδο κατανόησης.

9) τα παιδιά ζωγραφίζουν με το αγαπημένο τους χρώμα μια << γωνιά ανάγνωσης>>. Με αυτό τον τρόπο οριοθετούμε τον χώρο στον οποίο γίνεται η ανάγνωση, δημιουργώντας θετικό συναίσθημα προς αυτή.

10) τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν διάφορες εικόνες και να τις χρωματίσουν, απεικονίζοντας έτσι τα συναισθήματα τους και το πως νιώθουν μιλώντας στα αγγλικά με απλές λέξεις.

Τελικά, το να δίνεις «χρώμα» στην ζωή σου εκτός ότι σε κάνει χαρούμενο άνθρωπο και αισιόδοξο, βοηθάει πολύ στην εκμάθηση των αγγλικών τα παιδιά με δυσλεξία και όχι μόνο….

Η δυσλεξία και τα αγγλικά αγαπούν την ανάγνωση

Οι δυσκολίες στην αναγνωστική δεξιότητα των παιδιών με δυσλεξία συνήθως συνοδεύονται και από δυσχέρεια στην κατανόηση ενός γραπτού κειμένου. Η δυσχέρεια αυτή τους προκαλεί έντονο άγχος και – συχνά – άρνηση.

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα παιδιά με δυσλεξία και λοιπές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι σημαντικό να διαμορφώσουμε κατάλληλες συνθήκες, ώστε η ανάγνωση να γίνει μια δημιουργική και ενδιαφέρουσα διαδικασία. Έτσι λοιπόν…….

1)Επιλέγουμε κείμενα με βάση τα προσωπικά ενδιαφέροντα κάθε παιδιού.

2)Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τη φαντασία των παιδιών, δίνοντας τους την ευκαιρία να επιλέξουν, να υποθέσουν ή να αλλάξουν την εξέλιξη ή το τέλος της ιστορίας.

3)Δραματοποιούμε την ιστορία αφήνοντας ελεύθερα τα παιδιά να υποδυθούν το/τα πρόσωπα της επιλογής τους.

4)Καλούμε τα παιδιά να ζωγραφίσουν ό,τι τους άρεσε από την ιστορία.

5)Δημιουργούμε μια << γωνιά ανάγνωσης>>. Με αυτό τον τρόπο οριοθετούμε τον χώρο στον οποίο γίνεται η ανάγνωση, δημιουργώντας θετικό συναίσθημα προς αυτή.

6)Διαβάζουμε εναλλάξ τις παραγράφους, δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να χαλαρώσουν αλλά και να παραμείνουν συγκεντρωμένα προσπαθώντας να κατανοήσουν όσα ακούν.

7)Διαβάζουμε χρωματίζοντας κατάλληλα τη φωνή μας, ώστε να αποδώσουμε τα συναισθήματα των ηρώων.

8)Παροτρύνουμε τα παιδιά να σημειώσουν στο κείμενο που διάβασαν τα σημεία που δεν κατάλαβαν καλά. Στη συνέχεια τα βοηθούμε με κατάλληλες ερωτήσεις να φτάσουν τα ίδια στο καλύτερο δυνατό επίπεδο κατανόησης .

Οι μαθησιακοί τομείς της ανάγνωσης – κατανόησης μας προσφέρουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουμε με τα παιδιά και να δημιουργήσουμε συνθήκες βιωματικής μάθησης.

Τα αγγλικά και η δυσλεξία με καλοκαιρινή διάθεση

Οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν μία θαυμάσια ευκαιρία για μάθηση μέσα από παιχνίδια. Οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι πιο χαλαροί για μικρούς και μεγάλους, ενώ τα ερεθίσματα από το περιβάλλον των διακοπών ποικίλα και ελκυστικά. Με την κατάλληλη προσαρμογή σύμφωνα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, το παιχνίδι μπορεί να γίνει το πιο ασφαλές μέσο για την εκμάθηση των αγγλικών σε δυσλεκτικά παιδιά.

Ας ταξιδέψουμε λοιπόν μαζί με τα παιδιά….

1) Στο αυτοκίνητο ή το καράβι. Επιτραπέζια παιχνίδια, στα οποία τα παιδιά μπορούν να αντιστοιχίσουν την εικόνα με τη σωστή λέξη στα αγγλικά και ύστερα να γράψουν στον αέρα τη λέξη κλείνοντας τα μάτια τους, αποτελούν μια θαυμάσια ευκαιρία για εξάσκηση και εμπέδωση του λεξιλογίου. Επίσης, παιχνίδια memo καθώς και τα << μαντέματα >> (I spy with my little eye ) είναι πολύ καλές εναλλακτικές λύσεις.

2) Στην παραλία. Η άμμος αποτελεί τη βασική πηγή έμπνευσης! Εξοπλιστείτε με καλούπια από αγγλικά γράμματα, γεμίστε τα με άμμο, αναποδογυρίστε και παρατηρήστε τα ως προς το σχήμα και τη φορά τους. Επιμείνετε κυρίως σε γράμματα που μοιάζουν οπτικά ( p – q , b – d ).

Γράψτε με το δάχτυλό σας λέξεις που αρχίζουν από συγκεκριμένους ήχους ( φωνήματα ). Μπορείτε να ξεκινήσετε με τα φωνήματα που αναγνωρίζει πολύ καλά το παιδί, για να ενισχύσετε την αυτοπεποίθησή του.

Επίσης, ολόκληρη η οικογένεια μπορεί να << παίξει τα γράμματα >>. Προσπαθήστε με τα σώματά σας να φτιάξετε συγκεκριμένα γράμματα – κατά προτίμηση αυτά που δυσκολεύουν το παιδί, ώστε να βιώσει και κιναισθητικά το σχήμα τους ).

Φτιάξτε με όστρακα ή μικρά βότσαλα πάνω στην άμμο ή συγκεντρώστε τα για να φτιάξετε στο σπίτι ή το ξενοδοχείο ένα καλοκαιρινό κάδρο με αγγλικά γράμματα ή μια μικρή φράση.

Το παιχνίδι είναι ο πιο σίγουρος και αποτελεσματικός τρόπος μάθησης – ειδικά για τα παιδιά με δυσλεξία. Ιδιαίτερα στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών είναι και ένας υπέροχος τρόπος για να επικοινωνήσουμε στα παιδιά ότι, ακόμα πιο πολύτιμη από την ίδια τη γνώση, είναι η πορεία μας προς αυτή με ευχαρίστηση…..

Η δυσλεξία και τα αγγλικά πάνε βόλτα…

Το παιχνίδι στην ειδική μαθησιακή εκπαίδευση των αγγλικών αποτελεί ένα πολύτιμο << εργαλείο >> , που μειώνει το άγχος των παιδιών. Όταν τα παιδιά με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές ανάγκες μαθαίνουν παίζονταςμαθαίνουν σίγουρα .

Ως γονείς είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό και την καρδιά μας αυτή την αλήθεια και να την εφαρμόζουμε στην καθημερινότητα με τα παιδιά μας.

Ας κάνουμε λοιπόν μια βόλτα μαζί τους παίζοντας με τη δυσλεξία και τα αγγλικά…

Ø Στο σούπερ-μάρκετ, όπου μπορούμε να τους προτείνουμε να βρουν λαχανικά ή φρούτα που ξεκινούν από ένα συγκεκριμένο φώνημα ( π.χ. lemon – lettuce – lotus – lime ).

Ø Στο πολυκατάστημα, όπου μπορούμε να αναζητήσουμε ταμπέλες καταστημάτων που να ξεκινούν, ή να περιέχουν, ή να καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο γράμμα.

Ø Στην παραλία, όπου μπορούμε να γράψουμε με το δάχτυλό μας στην άμμο γράμματα που μοιάζουν οπτικά ( π.χ. b – d , p – q ).

Ø Στο πάρκο, όπου μπορούμε να παίξουμε

<< μαντέματα >> (I spy with my little eye ), δηλαδή να σκεφτούμε ένα αντικείμενο, να το περιγράψουμε στο παιδί στα αγγλικά(χρώμα, υλικό, σχήμα, μέγεθος) και το παιδί να το βρει.

Ø Στο αυτοκίνητο, όπου μπορούμε να παίξουμε το

<< παιχνίδι της βαλίτσας >>, την οποία πρέπει να γεμίσουμε με αντικείμενα λέγοντάς τα στην αγγλική γλώσσα. Για κάθε νέο αντικείμενο που θα μπει στη βαλίτσα θα πρέπει να ξαναπούμε όλα τα προηγούμενα.

Καλή διασκέδαση και καλή περιήγηση στον υπέροχο κόσμο των αγγλικών… και της δυσλεξίας!!

« Γιορτινή Παιχνιδομάθηση »

Υπάρχουν δύο διαφορετικά «μοντέλα» μαμάδων των γιορτών. Από τη μια πλευρά οι πιο παραδοσιακές μαμάδες που πιστεύουν ότι οι διακοπές των γιορτών αποτελούν μια θαυμάσια ευκαιρία για επανάληψη και μάθηση, ώστε ο νέος χρόνος να φέρει στα παιδιά τους πολλή γνώση.

Στην απέναντι όχθη είναι οι πιο εναλλακτικές μαμάδες που πιστεύουν απόλυτα στα φώτα και την λάμψη των γιορτών, ότι τα παιδιά στις διακοπές δεν πρέπει να διαβάζουν αλλά μόνο να παίζουν. Έτσι και αλλιώς ο Άγιος Βασίλης με τα δώρα του είναι ένας από τους τρείς Ιεράρχες της σοφίας και παιδείας.

Έχουμε την λύση, με τον συνδυασμό της συμπεριφοράς των δύο ειδών μαμάδων πετυχαίνουμε την λεγόμενη «γιορτινή παιχνιδομάθηση», δηλαδή γιορτινά παιχνίδια και δραστηριότητες που με ένα μαγικό τρόπο μαθαίνεις

Ας δούμε λοιπόν κάποια από αυτά :

1 ) με το τρίγωνο για τα κάλαντα….. Μπορούμε να παίξουμε με το παιδί ένα παιχνίδι ακουστικής διάκρισης φωνημάτων όπως:

<< Χτύπα το τρίγωνό σου μία φορά όταν ακούς π.χ. το στην αρχή της λέξης και δύο φορές όταν ακούς το T, στην αρχή της λέξης>> . Eπίσης να κάνουμε κατάτμηση λέξεων σε συλλαβές λέγοντας στο παιδί να χτυπήσει το τρίγωνό του τόσες φορές, όσα είναι τα τμήματα της λέξης.

2) με την τράπουλα μπορούμε να κάνουμε εξάσκηση στην πρόσθεση. Νικητής θα είναι αυτός που θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο άθροισμα υπολογίζοντας σωστά!

3) με την κάλτσα του Άγιου Βασίλη, μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι μνήμης. Βάζουμε στην κάλτσα διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, τα βγάζουμε από την κάλτσα τα τοποθετούμε σε σειρά, έπειτα τα ανακατεύουμε και προσπαθούμε να τα βάλουμε ξανά στην αρχική τους θέση ή τοποθετούμε στην κάλτσα του Άγιου Βασίλη αντικείμενα καθημερινής χρήσης και κλείνουμε τα μάτια μας. Παίρνουμε ένα αντικείμενο κάθε φορά και προσπαθούμε να το περιγράψουμε με τις υπόλοιπες αισθήσεις μας χρησιμοποιώντας όσο γίνεται περισσότερα επίθετα. Ακόμη, με τα ίδια αντικείμενα μπορούμε να φτιάξουμε μια προφορική ιστορία συνδυάζοντάς τα με όποιο τρόπο θέλουμε, σύμφωνα με τη φαντασία μας.

4) με τα γιορτινά ημερολόγια που έχουν μικρά παράθυρα με σοκολατάκια, μπορούμε να αξιοποιήσουμε την άδεια συσκευασία για να εξασκήσουμε τα μικρά παιδιά σε απλές πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού και διαίρεσης

( τοποθετώντας κουμπιά, μπίλιες ή βόλους από πλαστελίνη στις άδειες θέσεις ).

5) με τα χαρτιά περιτυλίγματος των δώρων μπορούμε να φτιάξουμε κολάζ κόβοντάς τα σε μικρά κομμάτια και εξασκώντας τη λεπτή κινητικότητα με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Ενώ το άδειο κουτί από δώρα μπορεί να φιλοξενήσει τη λέξη της ημέρας για την υπόλοιπη χρονιά, δηλαδή λέξεις που μας δυσκολεύουν στην ορθογραφία ή λέξεις που είναι καινούριες ως προς το νόημά τους.

6) Με το γνωστό παιχνίδι της Πρωτοχρονιάς << Πάρτα όλα >> μπορούμε να κάνουμε εξάσκηση σε πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης.

              «Γιορτινή Παιχνιδομάθηση» για τα  αγγλικά, ώστε να είμαστε όλοι – μαμάδες και παιδιά – ικανοποιημένοι αλλά και χαρούμενοι….

Χρόνια σας Πολλά!!

ΔΥΣΛΕΞΙΑ & ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η κατανόηση του γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα είναι μία διαδικασία η οποία δε συμβαδίζει κατ΄ ανάγκη με την αναγνωστική δεξιότητα . Δηλαδή μπορεί να έχουμε μία καλή ανάγνωση αλλά μία δυσχερή κατανόηση, καθώς και το αντίστροφο.

Η επαρκής κατανόηση των βασικών σημείων του γραπτού λόγου προϋποθέτει μία αρχική << αναγνωριστική >> επαφή με το κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαβαστεί με προσοχή ο τίτλος του κειμένου και να παρατηρηθούν όλες οι συνοδευτικές πληροφορίες που το συνοδεύουν ( εικόνες, πηγές, υπομνήματα, χάρτες κ.λ.π.).

Ακόμη, πρέπει με βάση τα παραπάνω ερεθίσματα να ανασυρθεί η πρότερη βιωματική εμπειρία του παιδιού ( δηλαδή το τι γνωρίζει ήδη το ίδιο το παιδί για το θέμα που πραγματεύεται το κείμενο ).

Στη συνέχεια, καθώς θα προχωράει η εξέλιξη της αφήγησης, μπορούμε να διακόψουμε την ανάγνωση σε κρίσιμα σημεία της πλοκής και να ρωτήσουμε το παιδί ποια νομίζει ότι θα είναι η εξέλιξη. Για τα μικρότερα παιδιά μπορούμε να ζητήσουμε να ζωγραφίσουν την υπόθεσή τους ,ή να την αναπαραστήσουν υποδυόμενα τα πρόσωπα της ιστορίας.

Αντίστοιχα, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και για το τέλος της ιστορίας. Επίσης, μπορούμε να προτείνουμε στο παιδί να δώσει τη δική του εκδοχή σύμφωνα με την οποία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η ιστορία.

Τέλος, καλό είναι να παροτρύνουμε το παιδί να εκφράσει τα συναισθήματα που του δημιουργήθηκαν διαβάζοντας το κείμενο παροτρύνοντάς το να τα διατυπώσει με μία ποικιλία λέξεων ( π.χ. ενδιαφέρον, συναρπαστικό, ανιαρό κ.λ.π.).

Ας μην ξεχνάμε ότι η κατανόηση δεν είναι μία μηχανιστική, αλλά μια ζωντανή διαδικασία – στην οποία το παιδί με δυσλεξία, ΔΕΠ-Υ ή οποιαδήποτε μαθησιακή δυσκολία – πρέπει να αλληλεπιδρά ενεργά με το κείμενο.

Μαθαίνω καλύτερα τα αγγλικά μου όταν κινούμαι!!

Η ανάγκη κίνησης των παιδιών με Δ.Ε.Π.-Υ. είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης του, συνεπώς και του μαθησιακού προφίλ τους. Η ένταξη της προκαθορισμένης, ως προς το είδος και τη διάρκειά της, κίνησης στο πλαίσιο της εκμάθησης των αγγλικών είναι αναγκαία προϋπόθεση, ώστε να διατηρηθεί θετικό το κίνητρο του παιδιού.

Επομένως, κατά την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας υποστηρίζουμε το παιδί, ώστε να διοχετεύσει με οργανωμένο τρόπο τη φυσική ανάγκη του για κίνηση. Προσπαθούμε να τη μεταμορφώσουμε σε κίνηση με στόχο και σκοπό, προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας και, κυρίως, της αυτοπεποίθησης του παιδιού.

Στη διάρκεια του ειδικού μαθησιακού προγράμματος στην αγγλική γλώσσα μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες, ώστε με τη δική μας παρότρυνση τα παιδιά με Δ.Ε.Π.-Υ. να κινηθούν στο χώρο, προτού τα ίδια νιώσουν την ανάγκη να << δραπετεύσουν >> από την καρέκλα του χώρου μελέτης.

Συχνά, τα παιδιά με Δ.Ε.Π.-Υ. μας προειδοποιούν για την ανάγκη τους να κάνουν μια μικρή παύση από τη μαθησιακή δραστηριότητα. Μιλούν γρήγορα, προσπαθώντας να εισάγουν ένα νέο θέμα συζήτησης, διαφορετικό από το θέμα της μαθησιακής διαδικασίας. Κινούνται αδιάκοπα στην καρέκλα τους. Δεν συντονίζουν τα χέρια τους στα σωστά πλήκτρα του υπολογιστή.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοούμε άμεσα τα λεκτικά και – κυρίως- τα μη λεκτικά μηνύματα που μας δίνει ένα παιδί με Δ.Ε.Π.-Υ. Μπορούμε λοιπόν να παροτρύνουμε το παιδί να σηκωθεί, να κινηθεί σε ένα προκαθορισμένο χώρο και συγχρόνως να εκτελεί λεκτικές οδηγίες, ώστε να εξασκηθεί η συγκέντρωση της προσοχής του. Εντάσσοντας κινητικές δραστηριότητες σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ειδικής μάθησης των αγγλικών σε παιδιά με Δ.Ε.Π.-Υ. ,ενισχύουμε το κίνητρο τους για αποτελεσματική μάθηση.

Η μετάβαση στην α΄δημοτικού για τα παιδιά με ήπιες αναπτυξιακές διαταραχές

Το πέρασμα από το νηπιαγωγείο στην α΄δημοτικού αποτελεί μία διαδικασία μετάβασης. Είναι λοιπόν σημαντικό να γίνει μία προετοιμασία του παιδιού από τους γονείς του, στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο:

1) Οι γονείς να κάνουν μαζί με το παιδί μία προκαθορισμένη επίσκεψη στο σχολείο, ώστε να γνωρίσουν τα νέα πρόσωπα( καινούρια δασκάλα, διευθυντή/ντρια, κ.λ.π. ), καθώς και τους χώρους του σχολείου ( τάξη, τουαλέτα κυλικείο κ.λ.π. ).

2) Να γίνει μία περιγραφή στο παιδί – η οποία μπορεί να υποστηριχθεί και οπτικά με εικόνες – για το τι αναμένεται να κάνει καθημερινά στην τάξη και τα διαλείμματα.

3) Να γίνει έγκαιρη προετοιμασία του χώρου, στον οποίο θα μελετά το παιδί ( διαμόρφωση γραφείου στο δωμάτιό του ή ενός σταθερού μέρους, στο οποίο θα διαβάζει ).

Στη διάρκεια του καλοκαιριού είναι ωφέλιμο να οριστεί ένα σταθερό διάστημα καθημερινά, στο οποίο το παιδί θα πρέπει να ολοκληρώσει μία χαλαρή δραστηριότητα, όπως μία ζωγραφιά ή να ενώσει αριθμημένες τελείες και να φτιάξει ένα σχήμα.

Στόχος είναι η δημιουργία μίας ευχάριστης καθημερινής ρουτίνας σε σχέση με το διάβασμα.

4) Να γίνουν έγκαιρα οι αγορές του σχολικού εξοπλισμού ( τσάντα, κασετίνα, μολύβια κ.λ.π. ) με επιλογή από το ίδιο το παιδί.

Στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών η προσέγγιση της νέας πραγματικότητας που είναι η α΄ δημοτικού, θα πρέπει να γίνει με χαλαρό και ήρεμο τρόπο, ώστε το παιδί να νιώσει ασφαλές.

Μια εικόνα χίλιες λέξεις…. στην ειδική μάθηση των αγγλικών

Η χρήση εικόνων ( οπτικοποίηση ) με σκοπό την κατανόηση της καθημερινής ζωής, αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης των ατόμων στο αυτιστικό φάσμα.Το πλούσιο οπτικό υλικό ( κάρτες με εικόνες ), τα υποστηρίζει να κατανοήσουν, να οργανώσουν και να μάθουν τις λειτουργίες της καθημερινότητάς τους.

Γενικότερα, στο πλαίσιο των ειδικών μαθησιακών προγραμμάτων αγγλικών, οι εικόνες χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιήσουν σημαντικές δεξιότητες των παιδιών, όπως η μνήμη και η κριτική σκέψη. Άλλωστε, ειδικά τα δυσλεκτικά άτομα σκέφτονταικατανοούν και θυμούνται πρωταρχικά με εικόνες. Αυτή η διαδικασία είναι αυθόρμητη και γίνεται υποσυνείδητα. Οι νοερές εικόνες, δηλαδή η << μετάφραση >> των αφηρημένων εννοιών καθώς και των κανόνων της γραμματικής και του συντακτικού σε σύντομες οπτικές πληροφορίες ( π.χ. σχεδιαγράμματα ), είναι η γέφυρα μέσω της οποίας τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες οδηγούνται στη γνώση.

Έτσι λοιπόν εικόνες προσώπων, ζώων, αντικειμένων, συμβόλων μπορούν:

Ø να ανακατευτούν και να δημιουργήσουν την πιο αστεία, ή την πιο φανταστική, ή την πιο ανατρεπτική ιστορία γραπτά ή προφορικά

Ø να γίνουν ερεθίσματα για ένα διασκεδαστικά εκπαιδευτικό παιχνίδι παντομίμας

Ø να γίνουν ένα παιχνίδι μνήμης

Ø να γίνουν η επιβράβευση της ημέρας, στο τέλος μίας μαθησιακής συνεδρίας.

Οι εικόνες μπορούν να αποτελέσουν έναν εξαιρετικό σύμμαχο στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Επιπλέον , τα ίδια τα παιδιά μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο κατακτούν αποτελεσματικά τη νέα γνώση.

Οργάνωση μελέτης των Αγγλικών

Η οργάνωση της μελέτης είναι μια απαραίτητη ρουτίνα μέσω της οποίας το παιδί :

1)Αισθάνεται ασφαλές ενόψει του είδους και της ποσότητας της σχολικής ύλης.

2)Οργανώνει αποτελεσματικά και λειτουργικά το ημερήσιο πρόγραμμά του.

3)Μπορεί σταδιακά να αναπτύξει την αυτονομία του σε σχέση με τη μελέτη(π.χ. μπορεί να εκπαιδευτεί ώστε να σημειώνει σε ένα κείμενο ανάγνωσης τα σημεία που δεν έχει καταλάβει – κατά προτίμηση με ένα συγκεκριμένο χρώμα ).

Είναι λοιπόν σημαντικό:

α)Να διαμορφώνεται καθημερινά σε εμφανές σημείο στο γραφείο του παιδιού οπτικοποιημένο το πρόγραμμα μελέτης του, με τη σειρά που θα διαβαστούν τα μαθήματα.

β)Δίπλα σε κάθε μάθημα να αναγράφεται ακριβώς ποια/ποιες σελίδες πρέπει να μελετηθούν και ποιες ασκήσεις πρέπει να γίνουν.

γ)Εάν υπάρχουν φωτοτυπίες με ασκήσεις θα πρέπει δίπλα στο αντίστοιχο μάθημα να υπάρχει και η αντίστοιχη ένδειξη <<φυλλάδιο>>. Πάνω στη φωτοτυπία – εάν δεν είναι εφικτό να δοθεί με εξατομικευμένη μορφή – θα πρέπει να σημειώνονται ευδιάκριτα οι ασκήσεις που χρειάζεται να γίνουν σύμφωνα με το μαθησιακό ρυθμό του παιδιού.

δ)Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει προκαθορισμένα-σύμφωνα με το επίπεδο συγκέντρωσης- διαλείμματα, στα οποία θα γίνονται δομημένες δραστηριότητες.

ε)Κάθε δραστηριότητα μελέτης θα πρέπει να χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα.

στ)Για κάθε δραστηριότητα που ολοκληρώνεται το παιδί να σημειώνει δίπλα ένα ˅.

Στο τέλος της σχολικής μελέτης το παιδί θα πρέπει να επιβραβεύεται σύμφωνα με το καθημερινό σύστημα επιβράβευσης ( π.χ. υπολογιστής ) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τέλος, πιθανές στερεότυπες συμπεριφορές που συνδέονται με το καθημερινό διάβασμα (π.χ. χαμηλή ανοχή στα ορθογραφικά λάθη ή δυσκολία του παιδιού να ζητήσει βοήθεια όταν δεν καταλαβαίνει τί διαβάζει) μπορούν να εξομαλυνθούν μέσω κοινωνικών ιστοριών και σύντομων οπτικών κανόνων που θα ενισχύσουν την αναμενόμενη, σωστή συμπεριφορά.

Μαθαίνω πιο εύκολα τα αγγλικά μου όταν παίζω!!

Το παιχνίδι στην ειδική μάθηση των αγγλικών αποτελεί αναγκαία συνθήκη. Οι δραστηριότητες με τη μορφή παιχνιδιού μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο:

της φωνολογικής επίγνωσης
της αναγνωστικής δεξιότητας
της κατανόησης
της εκμάθησης λεξιλογίου
της ορθογραφίας
της γραμματικής
της προφορικής έκφρασης
της γραπτής έκφρασης

Ακόμη, τα απαραίτητα, σε ένα πρόγραμμα ειδικής μάθησης των αγγλικών, παιχνίδια συμβάλλουν στη εξάσκηση των γνωστικών λειτουργιών αλλά και των συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών.

Μέσω μιας δραστηριότητας που είναι «σαν παιχνίδι»  οι ρόλοι ψυχοπαιδαγωγού – μαθητή μπορούν να εναλλάσσονται, κατόπιν συμφωνίας. Μέσα από την αλληλεπίδραση των δύο το παιδί έχει τη δυνατότητα να ενδυναμώσει την αυτοπεποίθησή του, καθώς αισθάνεται ότι ο παιδαγωγός «μπαίνει στη θέση του»(ταυτίζεται μαζί του ). Επίσης, αναπτύσσει πρωτοβουλία, προτείνοντας το ίδιο εναλλακτικές μορφές του αρχικού παιχνιδιού και συζητώντας τους κανόνες.

Επιπρόσθετα, τα παιχνίδια συμβάλλουν στην αύξηση συγκέντρωσης της προσοχής και συγχρόνως κατευνάζουν το άγχος για τη νέα γνώση. Αλλά και για τον ίδιο τον ψυχοπαιδαγωγό η ώρα του παιχνιδιού μπορεί να του προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση για τον προσωπικό τρόπο που μαθαίνει το κάθε παιδί ξεχωριστά. Κυρίως, τα παιχνίδια καλλιεργούν τη συναισθηματική νοημοσύνη, το πιο απαραίτητο εφόδιο στη ζωή μικρών και μεγάλων.

Παιχνίδια για αγγλικά στο αυτοκίνητο

Την περίοδο του Πάσχα είτε θα ταξιδέψουμε για να πάμε στο χωριό μας ή σε κάποιο ξενοδοχείο ώστε να περάσουμε όμορφες σύντομες διακοπές, είτε λόγω των γιορτών και της εποχής θα κάνουμε πολλές βόλτες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο, γιατί λοιπόν να μη τις αξιοποιήσουμε με παιχνίδια στην αγγλική γλώσσα για εξάσκηση αλλά και να περάσουμε ευχάριστα αυτές τις ώρες με τα παιδιά μας…

Επιτραπέζια παιχνίδια :

Τα παιδιά μπορούν να αντιστοιχίσουν την εικόνα με τη σωστή λέξη στα αγγλικά και ύστερα να γράψουν στον αέρα τη λέξη κλείνοντας τα μάτια τους, αποτελεί μια θαυμάσια ευκαιρία για εξάσκηση και εμπέδωση του λεξιλογίου. Επίσης, παιχνίδια memo καθώς και τα << μαντέματα >> (I spy with my little eye ) είναι πολύ καλές εναλλακτικές λύσεις.

Τραγούδι :

Τραγουδάμε γνωστά αγγλικά παιδικά τραγούδια, μικρά ποιήματα ή αγγλικά στιχάκια, τραγουδάμε ότι θέλουμε και μπορούμε στα αγγλικά.

Α-Z :

Αναζητούμε σε πινακίδες άλλων αυτοκινήτων, αφίσες, ταμπέλες και γενικά οτιδήποτε υπάρχει στο οπτικό μας πεδίο, να βρούμε λέξεις που αρχίζουν από το κάθε γράμμα της αλφαβήτου με την σειρά. Οποίος φτάσει πρώτος στο Ζ – το τελευταίο γράμμα της αγγλικής αλφαβήτου – νικάει. Από το Α έως το Ζ και ο καλύτερος στο λεξιλόγιο ας κερδίσει…

Χρώματα & Μάρκες :

Λέμε στα αγγλικά ένα – ένα τα χρώματα και ψάχνουν τα παιδιά επιτόπου να βρουν το αντίστοιχο χρώμα τριγύρω τους μέσα στο αυτοκίνητο. Επίσης έχουμε την δυνατότητα να παίξουμε και με τα χρώματα σε συνδυασμό με τις μάρκες των άλλων αυτοκινήτων, δηλαδή όποιος πει πρώτος στα αγγλικά και την μάρκα μαζί με το αντίστοιχο χρώμα, παίρνει διπλούς πόντους.

 Μνήμη :

Εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε η βοήθεια της μαμάς ή του μπαμπά. Ξεκινάει ο γονέας και βάζει μια πρώτη λέξη στα αγγλικά από κάτι που έχει δει έξω από το αυτοκίνητο.
Πχ : tree

Ακολουθούν τα παιδιά εναλλάξ προσθέτοντας μια λέξη κάθε φορά.
Καθένας όμως όταν έρχεται η σειρά του πρέπει να επαναλάβει όλες τις προηγούμενες λέξεις στα αγγλικά που έχουν πει οι αντίπαλοι. Οποίος δεν θυμάται τη σειρά των λέξεων βγαίνει από το παιχνίδι. Ο γονέας συνοδηγός του αυτοκινήτου πρέπει να σημειώνει και ελέγχει την σωστή σειρά των λέξεων, ώστε να έχουμε ένα δίκαιο παιχνίδι.

Καλή μας βόλτα με το αυτοκίνητο «ταξιδεύοντας» με την αγγλική γλώσσα…

Δυσλεξία & Αγγλικά: γιατί δεν γράφω ό,τι ακούω;

Η πιο σημαντική δυσκολία στην εκμάθηση της αγγλικής ως ξένης γλώσσας για τα παιδιά με δυσλεξία είναι το ότι άλλα ακούμε, άλλα διαβάζουμε και άλλα γράφουμε.

Τα αγγλικά – αντίθετα από τα ελληνικά – είναι μια μη φωνολογική γλώσσα με 26 γράμματα και 44 ήχους.
Ενώ στα ελληνικά υπάρχει πλήρης αντιστοιχία ανάμεσα στους ήχους ( φωνήματα ) και τα γράμματα των λέξεων, στα αγγλικά δεν ισχύει το ίδιο.

Αντίθετα, συγκεκριμένα φωνήματα ενώνονται και δημιουργούν νέες, αυτόνομες φωνολογικές οντότητες. Τα παιδιά λοιπόν χρειάζεται να εξασκηθούν συστηματικά:

1) στη διάκριση αυτών των ξεχωριστών φωνολογικών ενοτήτων

2) στην αναγνώρισή τους στον γραπτό λόγο

3) στην ορθή μετατροπή τους από γραφήματα ( γράμματα ) σε ήχους ( φωνήματα ) και το αντίστροφο.

Ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά μπορούν να αναπτύξουν τις προαναγνωστικές δεξιότητές τους, μέσω δραστηριοτήτων που έχουν τη μορφή παιχνιδιών ( π.χ. με την εξάσκηση στην αναγνώριση της ομοιοκαταληξίας – δηλαδή της καταληκτικής συλλαβής σε λέξεις, ή τον εντοπισμό των δύο λέξεων που << κρύβονται >> σε μια σύνθετη λέξη ( π.χ. cup – board ), καθώς και την αλλαγή του αρχικού φωνήματος για τη δημιουργία μίας νέας λέξης ( hat – cat ).

Αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά είναι σημαντικό να αναπτύξουν τη φωνολογική τους επίγνωση μέσα από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία και τα ενδιαφέροντά τους (π.χ. ένα επιτραπέζιο παιχνίδι μπορεί να γίνει η βάση για μία ευχάριστη αλλά και αποτελεσματική καλλιέργεια της φωνολογικής ενημερότητας ).

Ειδικά για τα παιδιά με δυσλεξία και άλλες ειδικές μαθησιακές ανάγκες, η ορθή αντιστοιχία φωνήματος- γραφήματος χρειάζεται συστηματική εξάσκηση και επανάληψη με ποικιλία δραστηριοτήτων.

Η φωνολογική επίγνωση << αναπτύσσεται >> μαζί με τα παιδιά και αποτελεί για όλους εμάς, που τα συνοδεύουμε σε αυτή την πορεία ,ένα ισχυρό κίνητρο να γίνουμε πιο δημιουργικοί.

Tips για δυσκολίες στα αγγλικά

Τα αγγλικά είναι σχετικά πολύπλοκα τόσο στον προφορικό (speaking) όσο και στον γραπτό λόγο (writing), άλλωστε μη ξεχνάμε ότι είναι μια μη φωνολογική γλώσσα, δηλαδή γενικά άλλα ακούμε… άλλα διαβάζουμε… και άλλα γράφουμε…

Αν θέλετε λοιπόν ενημερωθείτε για κάποιες τεχνικές (tips), που βοηθάνε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην αγγλική γλώσσα, σε τέσσερις σημαντικές μαθησιακές ενότητες.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ:

1) Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε τη φαντασία των παιδιών, δίνοντας τους την ευκαιρία να επιλέξουν, να υποθέσουν ή να αλλάξουν την εξέλιξη ή το τέλος της ιστορίας. Στη συνέχεια, καθώς θα προχωράει η εξέλιξη της αφήγησης, μπορούμε να διακόψουμε την ανάγνωση σε κρίσιμα σημεία της πλοκής και να ρωτήσουμε το παιδί ποια νομίζει ότι θα είναι η εξέλιξη. Για τα μικρότερα παιδιά μπορούμε να ζητήσουμε να ζωγραφίσουν την υπόθεση, ή να την αναπαραστήσουν, υποδυόμενα τα πρόσωπα της ιστορίας.

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ:

1) Σχεδιάζουμε ένα διάδρομο με κενές θέσεις στις οποίες θα συμπληρώνονται οι λέξεις της ορθογραφίας. Νικητής θα είναι αυτός που θα συμπληρώσει πρώτος τις λέξεις του σωστά.

2) Γράφουμε τις λέξεις της ορθογραφίας σε ξεχωριστές κάρτες και τις δείχνουμε μία – μία στο παιδί. Όταν το παιδί παρατηρήσει τη λέξη στην κάρτα, θα πρέπει να σηκωθεί από το γραφείο, να κάνει ένα γύρο τρέχοντας και να επανέλθει για να γράψει τη λέξη στο χαρτί του.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ:

1) Γράφουμε τις λέξεις – κλειδιά του μαθήματος που θέλουμε να διδάξουμε σε κάρτες και τις κρύβουμε σε διαφορετικά σημεία μέσα στο δωμάτιο του παιδιού ή την τάξη. Καλούμε το παιδί να εντοπίσει τις κάρτες με τις λέξεις μέσα στο χώρο παίζοντας το παιχνίδι του <<κρυμμένου θησαυρού>>.

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ:

1) Σχεδιάζουμε δύο διαδρομές με θέσεις. Κάθε μία διαδρομή θα αντιστοιχεί σε ένα φώνημα που συγχέει ακουστικά το παιδί ( π.χ. b – p ή u – y ). Κάθε φορά που το παιδί ακούει μία λέξη που αρχίζει από το συγκεκριμένο φώνημα προχωράει μία θέση μπροστά στον αντίστοιχο διάδρομο.

Μικρές ή μεγάλες οι δυσκολίες στα αγγλικά είναι κοινές για τους μικρούς και μεγάλους, αντιμετωπίζονται όμως όλες αν υπάρχει η κατάλληλη εξειδικευμένη υποστήριξη…

Το ταξίδι της δυσλεξίας στη χώρα των αγγλικών

Συχνά οι γονείς των παιδιών με δυσλεξία αναρωτιούνται, εάν είναι εφικτή η προσέγγιση των αγγλικών.

Ένα παιδί με δυσλεξία είναι δυνατό να αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες στην αγγλική γλώσσα, όπως και στη μητρική του.

Συγκεκριμένα, οι μικρές ή οι μεγάλες δυσκολίες των παιδιών στη γραμματική και στο συντακτικό της μητρικής γλώσσας ενδέχεται να εμφανιστούν και στα αγγλικά. Δηλαδή :

Ø Στην ανάγνωση

Ø Στη γραπτή έκφραση

Ø Στην ορθογραφία

Ø Στην προφορική έκφραση

Μάλιστα, τα αγγλικά – αντίθετα από τα ελληνικά – είναι μια μη φωνολογική γλώσσα ( άλλα ακούμε, άλλα διαβάζουμε και άλλα γράφουμε ) με 26 γράμματα και 44 ήχους. Κατανοούμε λοιπόν, πόσο πολύπλοκη είναι η εκμάθησή της για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Δύσκολη αλλά όχι ακατόρθωτη….

Αναμφίβολα, η δυσλεξία και η αγγλική γλώσσα μπορούν να συνδυαστούν. Η εξατομικευμένη παρέμβαση, ο εντοπισμός των ενδιαφερόντων, της αντιληπτικότητας και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης με τις κατάλληλες ψυχοπαιδαγωγικές ασκήσεις και τεχνικές από ειδικούς, διασφαλίζουν την αποτελεσματική υποστήριξη στην αντιμετώπιση των ειδικών μαθησιακών αναγκών στην αγγλική γλώσσα. Μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να κρατήσει ζωντανή την έμφυτη τάση του να αναζητά και να αφομοιώνει τη νέα γνώση. Ένα κορίτσι της Δ΄ δημοτικού μου χάρισε μια πολύ όμορφη αλήθεια για τη δουλειά μου: «Ό,τι αγαπάω, δεν το φοβάμαι και δεν το κάνω λάθος».

Κοινοποίησε!